Disclaimer

Disclaimer web
De website www.galan.biz is een dorpswebsite over Galan.biz.

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door Galan.biz Cubaanse Muziek en hoewel wij er naar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, diensten of daar aan gerelateerde afbeeldingen.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website www.galan.biz en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Galan.biz kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

Eigendoms- en Gebruiksrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Teksten en foto’s mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van Galan.biz of auteur. We reserveren het recht om, door gebruikers gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen.

Copyright

Galan.biz behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van Galan.biz mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Galan.biz of de auteur. (ook niet via een eigen netwerk).

Aansprakelijkheid

De informatie op de website www.galan.biz is samengesteld met de grootste hoeveelheid van de zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Galan.biz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door www.galan.biz of anderszins langs elektronische weg.

Galan.biz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wij doen er alles aan om onze website draaiende te houden. Galan.biz neemt echter geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website wegens niet aan Galan.biz verwijtbare technische problemen.